Przecież to tylko wytwór naszej wyobraźni

Największym moim odkryciem ostatnich nastu miesięcy jest bez wątpienia coś, [...]