Budżet motywator

Budżety poza swoją oczywistą funkcją benchamarkingową, poza funkcją drogowskazową… mają też inną ciekawą cechę.

Stanowią motywator.

Motywator do działania, do zmian.

Bez nich moglibyśmy nie podjąć pewnych trudnych, a koniecznych decyzji.

Bez nich moglibyśmy nie wcisnąć pedału gazu odpowiednio mocno.

%d bloggers like this: