karol

Home/Karol Zielinski

About Karol Zielinski

Doświadczony manager i przedsiębiorca. "Doer" zorientowany na ludzi, lider, fan wdrażania innowacji i zmian w organizacjach. Aktywny w środowiskach startup/tech/VC w różnych rejonach Polski.

Building an online vs offline business – sales

Building an online business is quite different from building an offline, ground based business. In many aspects – and that could be talked about a lot. The topic that is crucial for most companies, however, is sales. And this is what I would like to focus on at this point.

By |2022-07-07T16:33:22+01:00January 5, 2021|Tech business|0 Comments
Go to Top