Karol Zielinski

Uświadomiłem sobie ostatnio pewną oczywistą oczywistość.

Wszystko ma swoją cenę.

Nasz czas również.

Nasz czas może kosztować X. X PLN lub dowolnej innej waluty, w jakiej mamy ochotę liczyć. To X może być dużą kwotą, jak i małą.

W najprostszym modelu (albo idealnym świecie) możemy łatwo ocenić, czy to X jest mniejsze, czy większe od Y (które należałoby zapłacić komuś innemu za zrobienie tego czegoś). Jeśli Y jest mniejsze niż X, to matematyka z pierwszej klasy podstawówki mówi nam wprost, że lepiej zlecić to komuś innemu.

Podobnie prosty model można zastosować w dowolnej firmie. Np. jeśli włożymy X pieniędzy i to X da nam Y przychodu, i to Y będzie większe niż X, to należy to zrobić.

Ale życie to nie prosty model matematyczny.

W każdej firmie dochodzą inne czynniki, które mają wpływ na opłacalność naszej działalności (np. ryzyka biznesowe). W każdej firmie dochodzi też kwestia obranej strategii i pozostałego czasu.

I o strategię oraz czas chodzi tez w życiu codziennym.

Każdemu z nas pozostalo ileś dni życia. X dni, godzin, minut, sekund. X. Tylko tyle i aż tyle.

Nie ma szans, by ktokolwiek z nas zrobił za życia wszystko to, na co mógłby mieć ochotę. Nie wystarczy mu na to czasu. Mi również. Stąd – gdy podemuję jakiekolwiek decyzje biznesowe i/lub życiowe – poza opłacalnością finansową danej inwestycji, tak samo ważnym argumentem jest dla mnie to, czym to coś w ogóle jest. I czy chcę poświęcać pozostały mi czas na robienie tego czegoś. Czy to coś będzie zgodne z moją własną strategią na moje własne życie.

A w kontekście firmy… czy chcę poświęcać czas mojej firmy na robienie tego czegoś. Czy to coś będzie zgodne ze strategią firmy, którą buduje.

Powoli dochodzę do wniosku, że decyzje w życiu, jak i biznesie, powinny być podejmowane na podstawie odpowiedzi na trzy pytania:

  1. Jaka jest opłacalność tego czegoś?
  2. Czy chcę poświęcać czas swój/firmy na robienie tego czegoś?
  3. Czy to coś jest zgodne ze strategią moją/firmy?

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

newsletter zielinski

Na co dzień edukujemy i pomagamy

Zapisz się do listy mailingowej i bądź członkiem społeczności ponad 1000+ subskrybentów zainteresowanych tematami FinTech i marketplace.

Nie wysyłamy niechcianych treści. Zawsze też możesz się szybko i bezpiecznie z listy wypisać.

Strategia

Go-to-market strategy, strategie biznesowe, IT, marketingowe, płatnościowe

Strategia w FinTech

Strategia w marketplace

Marketing

Od strategii, po wdrożenie. Działania digital marketingowe dedykowane branży FinTech i marketplace.

FinTech marketing

Marketplace marketing

Regulacje

Consulting, doradztwo i wdrożenie. Od krajowych i międzynarodowych regulacji, po standardy i zalecenia branżowe.

Regulacje w FinTech

Regulacje w marketplace

Software development

Od prostych narzędzi, po ogromne rozproszone systemy transakcyjne. Projektowanie, wytwarzanie, wdrożenie.

FinTech software development

Marketplace software development